• Kalite Tutkusu 
  Mevcut piyasa şartları ve rekabet koşullarında; önceliğimizin hizmet olduğunu hiç unutmadan, kalitenin en önemli vazgeçilmezlerimizden olduğunu ve iş felsefemizin tümüyle insan odaklılığında yer aldığını bilerek çalışmak, kalite tutkumuzun ardındaki motivasyondur.

   

  Bilimsel ve İnsana Duyarlı Uzmanlık 
  Sürekli gelişmek, teknik ve teknolojik her türlü gelişmeyi yakından takip ederek gerekli tüm donanım ve eğitim gereksinimlerimizi proaktif bir refleksle hızlı biçimde tüm birimlerimize adapte etmek uzmanlığımızın sırrıdır. Bilimin ve insanı odakta tutan her tür gelişimin öncü uygulayıcısı bir kuruluş olmak vazgeçilmez şirket politikamızdır.

   

  Sonuç Odaklılık 

  Müşterilerimiz, ülkemiz ve doğal çevre için ortak faydayı hedefleyen bir sonuç odaklılık vizyonumuzu oluşturur.

   

  İnovatif Açıklık 

  Değişim için tüm koşulların elverişli olmadığı ya da tüm kapıların kapanıp tüm yolların tükendiği durumlarda dahi yenilikçiliği hedeflemek, buna kuşkuya kapılmadan inanmak ve değişimi gelişime dönüştürmek kurumsal felsefemizin bir parçasıdır.

   

  İnsana, Doğaya ve Sosyal Yaşama Saygı 
  Faaliyetlerimizin tümünde, daha yatırım kararının verildiği andan başlayarak bir denge sürekli gözetilmekte ve doğaya, insana, sosyal yaşamın tüm dinamiklerine yönelik faydaya dönüştürülebilecek bir değer ortaya konulması hedeflenmektedir. Verimliliği toplam faydanın öncülü olarak kabul etmenin verdiği bilinçle; faaliyetlerimizin tümünden ya da bir kısmından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek tüm çevrelerin maksimum faydasını sıfıra yakınsayan bir olumsuzluk hedefleyerek gerçekleştirmeye çalışırız. Yatırımlarımızda; üretime, istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunan; enerji arzını sürdürülebilir kılmayı destekleyen ve tüm yatırımlarında önceliğin insan ve doğa olduğunu unutmadan projeler geliştiriyoruz.

   

  Kalıcı Değer 

  Çağımızın en büyük sorunlarından biri kuşkusuz enerji arzının sürekliliğidir ve bu sürekliliğin sağlanabilmesi de ortaya konulacak kararlılıkla mümkündür. Doğal enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının dengeli bir paya sahip olması ve enerji kaynaklarının iyi yönetilebilmesi sürekli bir enerji arzı için hayati önemdedir. Bu sebeple; yatırımlarımızın tümü kalıcı bir değer ortaya koyacak, toplam faydayı hedefleyen ya da buna bir biçimde katkıda bulunacak şekilde örgütlenmektedir.