•  MİSYON

   

  İklimlendirmesinde katkıda bulunduğumuz her yapının kişiliğini tamamlayan sistemler kurmak.
  bilgi teknoloji ve enerji odaklı olmak, paylaşımcı, katılımcı ve bilgilendirici, çevreye duyarlı enerji tasarruflu ürünler kullanmasını sağlayarak geleceğe daha iyi bir dünya bırakmaktır.

   

  VİZYON

   

   Bilgi birikimini, deneyimini, teknolojisini, nitelikli insan kaynağını ve yenilikçi yaklaşımını, yaşam standartlarını yükseltmek, Türkiye’nin en kaliteli yaşam alanlarını kurmak ve Türkiye’nin en önemli iklimlendirme yapı ustası olmak…